Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

sober
03:58
9184 f27f
Reposted frominto-black into-black viatomash tomash
sober
03:58
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaqbshtall qbshtall
sober
03:58
8366 8be5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaqbshtall qbshtall
sober
03:57
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaqbshtall qbshtall
03:56
2546 59f3 500
Reposted fromlittletea littletea viatomash tomash
sober
03:55
4172 839a
Reposted fromgromo gromo viaqbshtall qbshtall
sober
03:55
1492 ea6a 500
A traffic jam.
Reposted fromckisback ckisback viaqbshtall qbshtall
sober
03:54
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viaqbshtall qbshtall
sober
03:53
Oglądaj wiadomości tylko w państwowej telewizji

2011 rok, a aktualne jakby bardziej
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
sober
03:51
0849 fd2b 500
Reposted fromtfu tfu
sober
03:50
0885 ecd3 500
Reposted fromtfu tfu
sober
03:49
0929 f904
Reposted fromtfu tfu
sober
03:44
Reposted fromnalka nalka viacats cats
sober
03:30
Trafił swój na swego
i dobrze im tak.
No, dobrze im tak, niech się całują,
a przechodniom co do tego?

Trafił swój na swego,
nie obchodzi ich nikt.
Opierunek i wikt
zamienili na poezję u Dantego.

Wyłączyli telefon,
nie poznają znajomych,
tak się cieszą i cieszą,
jakby to był ich pomysł.

Trafił swój na swego,
i dobrze im tak,
i w grudniu śpiewa im ptak,
w oczach tańczy im świat.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viano-maam no-maam
sober
03:29

List Osieckiej do Hłaski

Mazury 21 VI 57.

Marku najmilszy!

Tu są Mazury, więc wielkie niebo, jezioro spokojne jak pies. Oczywiście dobry, łagodny pies.

Siedzę na brzegu starej studni, obok gdacze smutna jakaś kura, a ja chcę Ci powiedzieć parę rzeczy ważnych.

Nie wiem czy dobrze to pamiętasz. Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz

I wołałeś "Nie licz na mnie".

Marek, posłuchaj mnie uważnie.

Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...

Bo nie przeraża mnie to, że mówisz o sobie złe słowa. Nawet wtedy, kiedy dzwonisz późno wieczorem i powtarzasz ,"jestem wrak". Bo to nieprawda.

Marek, masz w sobie to najpiękniejsze, co może mieć człowiek - prawdę. Nie chcesz być taki jak świat, w którym żyjesz. Jesteś najodważniejszy z naszego pokolenia, bo widzisz prawdę nawet tam, gdzie to bardzo boli.

Jesteś bardzo piękny i bardzo wiele wart.

Dlatego bzdurą są te złe słowa, które o sobie mówisz. I bzdurą jest to, czego się boisz, że już nie będziesz pisać Nie zrezygnujesz z prawdy, więc będziesz pisał. Także najlepiej w naszym pokoleniu. Chyba, że przestaniesz się buntować Ale to Ci nie grozi, wiem o tym. Kończę ten trudny list.

Do widzenia, kochany 

Twoja Agnieszka
Reposted fromperla perla viano-maam no-maam
sober
03:28
0959 5881
Reposted fromLadykwa Ladykwa viano-maam no-maam
sober
03:27
1418 0f1c
Reposted fromkaiee kaiee viano-maam no-maam
sober
03:26
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
sober
03:21
1324 1280 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaperohryz perohryz
sober
03:20
Reposted fromFlau Flau viaperohryz perohryz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl